Til hovedinnholdet

Våre tomteområder

Utbyggingen av Fornebulandet består av to utbyggingsfaser.

Se planoversikt i full oppløsning (pdf format)

Fase 1:
I denne fasen er det planlagt at OBOS Fornebulandet bygger 2500 boliger i perioden frem til 2018. Fase 1 er hovedsakelig utviklingen av byggeprosjekter på sør og østsiden av Fornebulandet. Byggefasen består av prosjektene Hagebyen (delområde 8.5, 8.6 og 8.7), Koksabukta (delområde 8.9), Rolfsbukta (delområde 4.2), Hundsund (delområde 5.2), Storøya (delområde 6.0) og Oksenøya (delområde 7.3).

Fase 2:
Fase 2 er planlagt påbegynt i 2017, forutsatt at vedtak for videre infrastruktur er på plass.  Fase 2 består av delområdene 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.6. Dette er tomter som i hovedsak ennå ikke er regulerte, og vi planlegger igangsetting av reguleringsarbeidet fra 2016 og fremover. Bærum Kommune har innstilt på noe økt utnyttelse på de gjenværende områdene i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen. Revidert kommunedelplan er forventet å foreligge sommeren 2017.