Til hovedinnholdet

Ledelsen

Anders Gregersen

Administrerende direktør
90530838
E-post: anders.gregersen@obos.no


Er utdannet MSc in Business/Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Kommer senest fra Veidekke Eiendom der han siden 2011 har jobbet med kjøp og utvikling av større bolig- og byutviklingsprosjekter. Anders er Administrerende direktør i OBOS Fornebulandet AS.


Christian Schøning

Utviklingsdirektør
90095100
E-post: csc@obos.no


Christian Schøning er utdannet ingeniør i Oslo. Tideligere har han jobbet som saksbehandler i OPAK og salg/megler med hovedfokus på prosjektsalg og utvikling av boligprosjekter. Schøning ble ansatt i FBU i 2008 som markedssjef og har hatt ulike roller i selskapet. Fra 2009 til 2011 har han hatt salgsansvaret for salg og markedsføring av boligprosjektene på Fornebu. Har i dag avsvaret for utvikling samt salg og marked.


Terje Hagen

Prosjektdirektør
95702332
E-post: terje.hagen@obos.no


Hagen er utdannet ingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøyskole. Videre utdannelse fra Befalskolen for Ingeniørvåpenet. Han har jobbet som rådgivende ingeniør og som prosjektleder hos entreprenører. Videre med prosjekt og byggeledelse for investorer og utbyggere.