Til hovedinnholdet

Fornebulandet Vel

Fornebulandet Vel - vi står sammen om Fornebulandet

Vellets visjon er at Fornebulandet skal være en fremtidsrettet miljøsatsing i videste forstand med godt samspill med vårt unike miljø – de skal ta vare på den unike naturen og sørge for ansvarlig forvaltning. Området skal være et eksempel på nyskapning og miljøvennlige løsninger som kommer flest mulig til gode. Videre skal de jobbe for et godt og konstruktivt samarbeidsmiljø mellom beboerne, næringslivet, grunneierne, kommunen og andre interesseorganisasjoner.

Fornebulandets vel nettside