Til hovedinnholdet

Fornebulandet - smart og miljøvennlig

Hele området blir forsynt med fjernvarme som utnytter sjøvann. I tillegg er det topp moderne og miljøvennlig avfallshåndtering, og ikke minst kilometervis med bilfrie sykkel- og gangveier.

Over 90 % av varmen som produseres er basert på den fornybare energikilden sjøvann. Det er bare på de aller kaldeste dagene det kan være nødvendig å ty til noen ekstra varmekilder.

Sjø pumpes opp, varmen trekkes ut, og så pumpes det ut igjen. – Det produseres 100 kw energi mot å bruke ca 30 kw frisk energi. Det er god uttelling. Beboere og næringsbyggene får dekket sitt behov for oppvarming og varmt vann i uoverskuelig fremtid.

Også avfallshåndteringen er helt i tet. Alle husholdninger er knyttet til et vakuumanlegg. Det går rør fra de ulike boligområdene, der søppelet suges fra nedkastrør for enten restavfall, plastemballasje eller papir. Vi har to store mottaksstasjoner for avfall. Her komprimeres det og fraktes bort. Flere kilometer med rørinfrastruktur er så og si ferdig utbygget.