Til hovedinnholdet

Fremtidens Fornebu - OBOS sine tanker

Nedenfor kan du lese litt om OBOS sine tanker for videre utvikling av Fornebulandet

Kommunedelplan 3

Kommunedelplan fra 1999 revideres med sikte på økt utnyttelse på Fornebu fra 6300 til 11000 boliger. Arealdisponeringen berøres ikke - det vil si at det er like mye park/grønt som tidligere. Økningen tas derfor primært ved å fortette områdene med en mer bymessig struktur.

Plankart Fornebu

 

Fornebu Allé

Her har vi tanker om et aktivt gatemiljø innenfor 500 meter fra metrostasjonene. Dette vil trolig bli den mest bymessige delen av Fornebu, der første etasje ut mot Forneburingen, i aksen fra Fornebu S til det kulturelle sentrum rundt flytårnet, aktiviseres med utadrettet virksomhet slik som service, tjeneste og servering.

Kart over Fornebu Allé

Illustasjon av hvordan Fornebu Allé kan se ut i fremtiden

 

Flytårnet metrostasjon

Dt er utarbeidet noen tanker om hvordan torget ved metrostasjonen ved flytårnet og vis-a-vis Telenor kan bli i fremtiden. Tettheten er høy, uttrykket er moderne og tilbudet er variert med handel, servering, kontor og bolig. 

 

Nyhetsbrev:

Ønsker du å få informasjon om fremtidige boligprosjekter - da kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Det sendes ut hver gang et nytt område, eller prosjekt legges ut for salg. 

Meld deg som interessent